“Our job in this lifetime is to find out who we already are and become it” – Dr. Wayne Dyer

 

Deze uitspraak raakt voor mij de essentie. Onze taak in dit leven is ontdekken en worden wie we al zijn.

 

Mijn visie is dat we als mens heel zijn. Je hebt jouw unieke talenten en kwaliteiten. Door gebeurtenissen in je leven ben je hiermee ongemerkt de verbinding kwijtgeraakt.

Je denkt dat je hard moet werken aan jezelf om gelukkig te zijn. Om geliefd te zijn. 

 

Veelal doe je de dingen vanuit het gevoel ”niet goed genoeg” te zijn. Hiermee raak je verder van jezelf verwijderd. Dit uit zich bijvoorbeeld in een burn-out, geen vervulling vinden in werk en relaties, jezelf wegcijferen en weinig zelfvertrouwen.

 

Wat wil jij? Waar word jij blij van? En in welke omgeving kom je het beste tot je recht? De antwoorden liggen in jou en zijn er aan toe om gezien te worden. Alle laagjes mogen worden afgepeld om weer bij je ware natuur uit te komen. En je leven voluit te leven.

Het is jouw geboorterecht:)