''Each morning we are born again. What we do today is what matters most"

We leven in een tijd met veel ontwikkelingen. Een baan voor het leven bestaat niet meer. Functies veranderen in een snel tempo. Daarnaast dient er steeds meer werk in minder tijd te worden verricht. Dit vraagt van werknemers en werkgevers dat zij flexibel meebewegen met de veranderingen.

 

Het is een gegeven dat mensen niet houden van verandering. Het geeft een gevoel van onveiligheid, dus stellen we alles in het werk om te behouden wat we hebben. Dit komt voort uit ons reptielenbrein dat handelt vanuit de overleving.

(Dr. Joe Dispenza, neurowetenschapper).

 

Als werknemers zich blijven verzetten tegen de veranderingen heeft dat als gevolg dat zij vastlopen in hun werk.

Deze werknemers zullen niet snel om hulp vragen.

Op het moment dat zij aan de bel trekken, zijn zij fors over hun grenzen heengegaan. De kans op een burn-out is groot.

 

Natuur-loopbaancoaching

De methodiek die ik inzet is natuur-loopbaancoaching.

Deze vorm van coaching vindt plaats in de buitenlucht. De werknemer zet letterlijk stappen door te wandelen in de natuur. Hij neemt afstand van de werkplek en dat geeft ruimte om te praten in een neutrale omgeving.

 

In een half jaar doorloopt de werknemer een coachtraject via vijf fases. Bij iedere fase zet ik de natuur op diverse manieren in met krachtige werkvormen.

 

De werknemer:

  • leert los te laten waar hij geen invloed op heeft;
  • leert evenwicht te brengen in zijn prive en werkzame leven;
  • gaat zich ”opnieuw” verbinden met zijn passie;
  • Weet hoe hij zijn talenten optimaal kan inzetten binnen of buiten de organisatie.